Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Hulladékszállítási tájékoztató 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a "Hulladéktörvény" 2016. április 1-től hatályos rendelkezései értelmében Hajdúszoboszló város önkormányzata módosította a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. –vel kötött közszolgáltatási szerződését.

A hulladékszállítás feladatait továbbra is a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el.

Ennek megfelelően 2016. április 1-jétől a hulladékszállítás díjának számlázását, beszedését és a kintlévőségek kezelését központi koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi.

Az április 1-je előtti időszak szolgáltatás teljesítésére vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. továbbra is biztosítja az ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

A Zrt. továbbra is csak a hulladékszállítási matricával ellátott kukákat üríti.

A hulladékszállítási díj számlázása addig történik, ameddig a matrica az ügyfélnél van. Az előfizetés szüneteltetésének ügyintézése ügyfélszolgálati irodánkban, a pénztárban történik.

A 2016. I. félévi lakossági, a 2016. II. n. évi közületi és a 2016. keresztféléves (üdülős) hulladékszállítási matrica az érvényességi időn túl is érvényes, azt nem kell levenni. 

Ezúton szeretnénk az üdülőtulajdonosok figyelmét felhívni, hogy hulladékszállítás során az üdülői matricákat csak az ingatlan nyilvántartásban üdülőként szereplő tulajdonosnak tudjuk kiadni. Ellenkező esetben csak lakossági hulladékszállítást vehet igénybe.

Amennyiben üdülői matricát vásárolt, de nem jogosult ennek megvásárlására, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat, hogy a kellő módosítással segítségére lehessünk.

Kérjük, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonjogában változás állt be, – tulajdonosváltás, elhalálozás miatt -, úgy ennek bejelentésére keressék fel a Nyugati sor 5. sz. alatti vagy a Bethlen u. 2. sz. alatti  ügyfélszolgálati irodánkat.