Távhő szolgáltatás

érintett energiaügynökségek elérhetőségei, alkalmazott adók, panaszok kezelése, stb.

Tisztelt Ügyfeleink!

A 677/2023. (XII. 29.) kormányrendelet módosította a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendelet 3. számú mellékletét (Távhő Közszolgáltatási Szabályzat). A módosítás szerint a távhőszolgáltató a számlán eddig szerepeltetett adatokon felül, 2024. június 1-től további adatokat is köteles feltüntetni. A jogszabály 18.7.4 pontja szerint, az adatok közlése a szolgáltató honlapján történő közzététellel is teljesíthető.

Fentieknek megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtására kiadott 157/2005 (VII. 15.) kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti információk az alábbiak:

18.7.2. A távhőszolgáltató a számlán vagy ahhoz csatoltan világos és érthető módon a felhasználó vagy díjfizető rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

18.7.2.1. a fűtési, valamint a használati melegvíz-díj tényleges, aktuális értékesítési ára és az elszámolt időszakra vonatkozó tényleges fogyasztás, elszámoló számla esetén a nyitó és a záró fogyasztásmérő-állásokkal kiegészítve; költségmegosztó esetén a teljes fűtési költség és a költségmegosztóról leolvasott értékek;(az árak a számlamagyarázatban találhatóak)

 18.7.2.2. a felhasználó aktuális energiafogyasztásának és az előző év ugyanezen időszakában mért fogyasztásának az összehasonlítása grafikus formában, az éghajlati viszonyok szerinti – fűtési időszak átlaghőmérsékletével korrigált – kiigazítással,

 18.7.2.3. az érintett energiaügynökségek vagy hasonló szervek elérhetőségi adatai, beleértve a weboldalak címeit is, ahol hozzáférhetők a rendelkezésre álló energiahatékonyság-javító intézkedésekre, az összehasonlításhoz használható végfelhasználói profilokra és az energiafelhasználó berendezések objektív műszaki leírására vonatkozó információk,

 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. (ügyfélszolgálat, előzetes időpont foglalással)

Telefon: +36 1 459 7777

www.mekh.hu/tavho

Magyar Mérnöki Kamara

Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 125/A

Telefon: +36 1 455 7080

www.mmk.hu

18.7.2.4. a felhasználó részére az ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó átlagos energiafogyasztással történő összehasonlítást vagy az összehasonlítási lehetőség elérhetőségét,

Az információ havonta változó jellegére tekintettel, az adat a számlán kerül feltüntetésre.

18.7.2.5. az alkalmazott energiahordozó összetételére, valamint olyan távfűtési rendszerek esetében amelyek teljes névleges bemenő hőteljesítménye meghaladja a 20 MW-ot, a kapcsolódó éves üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó információkat,

Alkalmazott energiahordozó:

földgáz:           100%

A távfűtési rendszer teljes névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg a 20 MW-ot.

 18.7.2.6. az alkalmazott különböző adók, illetékek és tarifák ismertetését,

Alkalmazott adó:

  • Általános Forgalmi Adó (ÁFA): 5%

(Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a törvény 3. számú melléklete II. rész 1. pontja szerint)

  • Tarifák: a számlamagyarázatban találhatók

 18.7.2.7. felhasználói a panaszok intézésével kapcsolatos információkat, beleértve az alternatív vitarendezési eljárásokkal kapcsolatos információkat is

Felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk:

Az 1997. évi CLV. számú – fogyasztóvédelemről szóló – törvény 17/A-B. §-ban foglaltak teljesítése érdekében szíves tájékoztatásul közöljük, hogy cégünk tevékenységeivel kapcsolatos esetleges panasza esetén, annak – írásban vagy személyesen történő – ügyintézésére székhelyünkön (Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt, 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5., e-mail: info@szoboszlovarosgazda.hu) van lehetőség. Ezúton hozzuk szíves tudomására, hogy panaszának elutasítása esetén az alábbi hatóságoknál, illetve testületnél kezdeményezhet eljárást:

–             Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Székhely és levelezési cím: 4024 Debrecen Kossuth u. 12-14., telefon: 06-52-502-100, E-mail címe: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu, Honlap címe: www.kormanyhivatal.hu

–             Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület székhely: 4025 Debrecen Vörösmarty utca 13-15,  telefon: 06-52-500-710, E-mail: bekelteto@hbkik.hu

–             Debreceni Törvényszék – székhely és levelezési cím: 4025 Debrecen Széchényi utca 9., telefon: 06-52-526-710, E-mail: debrecenitvsz@birosag.hu

Társaságunk ezúton nyilatkozik, hogy fogyasztói kezdeményezés esetén – fogyasztói jogvita rendezése érdekében – a Békéltető Testület felé általános alávetési nyilatkozatot nem tett, azonban eljárását igénybe veszi.

18.7.2.8. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet alapján közzétett adatok elérhetőségét.

 “Energiafelhasználással és annak csökkentésével kapcsolatos információk

Épületenergetikai tanúsítást, auditálást végző szakemberek elérhetősége:

Magyar Mérnöki Kamara   http://mmk.hu/

Magyar Építész Kamara    http://www.mek.hu/

A távhőszolgáltatás egyes energetikai adatai településeként, hidraulikailag egységes távhőrendszerre vonatkozóan, a 2023. évi termelési adatok alapján: 

Településnév

A távhőrendszer megnevezése

ftávhő nren

ftávhő ren

ftávhő tot

ftávhő CO2

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszló, Szurmai utca 9.

1,172

0,000

1,172

316,450

 9/2023 (V.24.) ÉKM rendelet 7. melléklet, kiemelés:

  1. A súlyozott energetikai teljesítményt négyféle súlyozó tényezővel lehet megadni:
  2. nem megújuló primerenergia átalakítási tényező: fnren
  3. megújuló primerenergia átalakítási tényező: fren
  4. teljes primerenergia átalakítási tényező: ftot
  5. szén-dioxid-kibocsátás átalakítási tényező: fCO2″

Üzenetküldés

Kérdése van? Az alábbi mezők kitöltését követően küldhet üzenetet kollégáinknak:

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Ügyfélszolgálatok:

Nyugati sor 5.
06 (52) 557-400

Bethlen utca 2.
06 (52) 558-658