Távhő szolgáltatás

számlamagyarázat, a fizetendő díj kiszámítása

SZÁMLAMAGYARÁZAT

Tisztelt Lakossági Ügyfelünk!

Számlamagyarázatunkban bemutatjuk Önnek azokat a tételeket, amelyek a távhőszolgáltatási számláján szerepelnek. 

A számla 1. oldalán szereplő információk: 

 • A szolgáltatóra és az ügyfélszolgálatra vonatkozó adatok, elérhetőségek
 • A számla elnevezése, típusa (eredeti/másolat), oldalszám, a számla sorszáma
 • A postázási név és cím (fekete keretben)
 • Fizetési információk (lila mezőben): Ez a rész az elszámolt időszakot, a fizetendő összeget és a fizetési határidőt tartalmazza.
 • A felhasználó adatai (fekete keretben): A felhasználó azonosító számát, nevét, címét és a felhasználási hely címét (ahol a távhőszolgáltatást igénybe veszik) tartalmazza, a hőközpont azonosítót.
 • Megtakarítási információk (lila mezőben): Itt található az adott elszámolási időszakban a rezsicsökkentés következtében megtakarított összeg, valamint a megtakarítás összesen adata.
  • Távhőszolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1.-én hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).
  • Víziközmű-szolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-ét követően elszámolt összes fogyasztás 2013. január 31-én hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve). 

A számla 2. oldalán szereplő információk:

 • A vevővel (fizetővel) kapcsolatos információk: a számlát fizető azonosító száma, neve, címe, adószáma.
 • A számla sorszáma, a fizetési mód, a teljesítés kelte, a számla kelte
 • A számlán szereplő szolgáltatásoknak (külön szerepel a fűtési célú költség, a vízfelmelegítési költség és a víziközmű szolgáltatási díjak) és azok díjainak időszakonkénti részletezése. Az alapdíj független a hődíjtól, a nem fűtött időszakokban is kiszámlázásra kerül. A vízfelmelegítésnél a szorzótényező a hőközpont által biztosított állandó hőmérsékletű melegvíz előállításához szükséges energia (Gj/m3).
 • A számlatételekkel kapcsolatos fogyasztásmérők (órák) mérési és nyilvántartási adatai.
 • Tájékoztató az aktuális folyószámla egyenlegről: a nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege megmutatja, hogy az adott fogyasztási helyen fennáll-e tartozás/túlfizetés a számla kibocsátásakor. Az aktuális számla összege nem szerepel az egyenlegben.
 • Tájékoztatás az előző év azonos időszakának hőfogyasztásáról, a hőfogyasztás összehasonlítása az előző év azonos időszakának felhasználásával.

A fizetendő díj kiszámítása (Tájékoztatók a 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete 18.7.3. pontja alapján)

 1. Alapdíj: a 23/2010 (XII. 16.) Önkormányzati rendelet által meghatározott összeg, melyre alkalmazni kell a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv. rendelkezéseit. Nettó egységára 2014.10.01-től lakossági fogyasztó esetén az összevont fűtés és használati melegvíz alapdíj 322,58 Ft/légköbméter/év. 2023.10.01-től az alapdíj a közületi és a külön kezelt intézmény felhasználók esetén a fűtött légtérfogat alapján nettó 754,6 Ft/légköbméter/év, a beépített teljesítmény alapján nettó 11.088.804 Ft/MW/év. A számlán szereplő egységár ennek 1/12-ed része. A nettó díj az ingatlan légköbmétere és a fenti egységár 1/12-edének szorzata.
 2. Hődíjak:
  1. Melegvíz hődíj: Az egy hőfogadóhoz tartozó lakások által elhasznált használati melegvíz előállításához szükséges hőmennyiségből meghatározzuk az 1 m3-re jutó hőfelhasználást (GJ/m3). Ezt az értéket szorozzuk a lakás melegvízmérőjén mért mennyiséggel (m3) és így kapjuk meg a vízfelmelegítéshez használt hőmennyiséget (GJ/m3 x m3 = GJ).
  2. Fűtési hődíj:
   1. Költségosztóval, hőmennyiségmérővel nem rendelkező felhasználók esetén: A társasház hőközpontjában, a fűtési hőmennyiségmérőn mért egyhavi fogyasztás olyan arányban kerül felosztásra az egyes épületrészek között, amilyen arányt az épületrész térfogata (légköbmétere – Lm3) képvisel a társasházban fűtési hőt felhasználó épületrészek teljes légtérfogatához képest.
   2. Hőmennyiség mérővel rendelkező felhasználók esetén: A fűtési hődíj az egyes épületrészek saját hőmennyiségmérői által regisztrált fogyasztás (GJ-ban) és a fűtési hő egységárának (Ft/GJ) szorzata.

A fűtési hő egységára lakossági felhasználók esetén nettó 2.578,98 Ft/GJ, közületi fogyasztók esetén nettó 14.672 Ft/GJ vagy nettó 52,815 Ft/kW, a külön kezelt intézmények esetén nettó 13.565 Ft/GJ

Fenti tételeket 5% általános forgalmi adó (ÁFA) terheli.

Üzenetküldés

Kérdése van? Az alábbi mezők kitöltését követően küldhet üzenetet kollégáinknak:

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Ügyfélszolgálatok:

Nyugati sor 5.
06 (52) 557-400

Bethlen utca 2.
06 (52) 558-658