Belvízrendezés

Elérhetőségeink

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

Központi telefon (éjjel- nappal hívható): (52) 557-400

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő – csütörtök: 07:30-14:00
Péntek: 07:30-12:00

 

Minősítési engedély

Tevékenységünk

Kivonat a Hajdúszoboszlói önkormányzat és a Hajdúszoboszlói Városgazda Zrt. által kötött szerződésből a belvízelvezető rendszer működtetésére.

18/2003./X.16/-i önkormányzati rendelet 3.paragrafusa.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Cégnév:                                Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Teljes jogú képviselője:       Dr. Sóvágó László polgármester

Székhely:                              4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1.

mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)

másrészről

Cégnév:                                  Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Teljes jogú képviselője:          Nyéki István vezérigazgató

Székhely:                                4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

ELŐZMÉNYEK

Szerződő Felek között 2004. július 26-án megállapodás jött létre határozatlan időre, Hajdúszoboszló város belterületén lévő belvízelvezető rendszer fenntartására, valamint a csapadékvíz elvezetési és mentesítési feladatok ellátása tárgyában. A szerződést a szerződő felek az évente rendelkezésre álló források tükrében évente módosították.

Az időközben bekövetkező változások okán szerződő felek a korábban megkötött megállapodást jelen vállalkozási szerződés útján kívánják újrakötni, illetve a szerződés tárgyát újraszabályozni.

1. A szerződés tárgya:

A Vállalkozó elvállalja a Hajdúszoboszló bel- és külterületén a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetését az alábbiakban részletezett műszaki tartalommal:

1.1. Átemelők üzemeltetése a Belső-Kösely torkolati szelvényében és az Új utcán:

 1. Átemelők üzemelésének ellenőrzése naponta;
 2. Üzemzavarok elhárítása, időszakos műszakbiztonsági felülvizsgálatok elvégzése;
 3. Telekommunikációs hibajelző rendszer üzemeltetése;
 4. Energiaellátás biztosítása, energiaszámlák kiegyenlítése;

1.2. Főgyűjtő csatornák üzemeltetése:

 1. E tárgykörbe tartozik a Belső-Kösely önkormányzati tulajdonban lévő szakasza a torkolati műtárgytól a Libagát utcáig;
 2. Rézsűk gépi és kézi kaszálása évente két alkalommal;
 3. Iszap, törmelék kitakarítása a mederből és az átereszekből évente két alkalommal, szükség szerint helyszíni elhelyezéssel vagy elszállítással;
 4. Uszadékfogó rácsok ellenőrzése hétfőn, szerdán és pénteken, rácsszemét összegyűjtése, elszállítása és elhelyezése Nádudvaron;
 5. Uszadékfogó rácsok javítása, pótlása, szükséges esetben újak telepítése;

1.3. Gyűjtőcsatornák üzemeltetése:

 1. E tárgykörbe tartozik a Belső-Kösely oldalága a Bem u. és a Bajcsy-Zsilinszky u. között (Ny 1-0-0 és Bk 3-0-0), a Déli sori gyűjtőcsatorna a Rákóczi utcától a vasúti átjáróig (D 2-0-0), a Földvár utcai csatorna az Árpád utcától az Ádám-dülői csatornáig (K 1-0-0), az Ádám-dülői csatorna az Erkel F. utcától a vasúti műtárgyig (K 4-0-0), az Északi övcsatorna a Liget utcától az Ady E. utcáig (É 1-0-0), az Északi övcsatornát és az Északi felfogó csatornát összekötő csatornaszakasz, a Bánomkerti csatorna a Liget utcától a Szent Erzsébet utcáig (Bn 2-0-0), a Csónakázó-tó levezetőcsatornája a József A. utcától a Semmelweis utcáig (Cs 1-0-0); a Surányi utcai csatorna az Ady E. utcától a Belső-Köselyig (É 2-0-0), a Csepűs sori csatorna a Semmelweis utcától a külső zsilipig.
 2. A József A. utcai és a Csepűs sori csatorna zsilipjének kezelése, karbantartása;
 3. Rézsűk gépi és kézi kaszálása évente két alkalommal;
 4. Iszap, törmelék kitakarítása a mederből és az átereszekből évente két alkalommal, szükség szerint helysíni elhelyezéssel vagy elszállítással;
 5. Uszadékfogó rácsok ellenőrzése hétfőn, szerdán és pénteken, rácsszemét összegyűjtése, elszállítása és elhelyezése Nádudvaron;
 6. Uszadékfogó rácsok javítása, pótlása, szükséges esetben újak telepítése;

1.4. Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák üzemeltetése:

 1. E tárgykörbe tartoznak a város belterületén lévő zárt csatornák, a hozzájuk tartozó víznyelők és bekötőcsatornáik, tisztítóaknák, társasházi bekötőcsatornák a befogadó és a befogadótól számított első akna között, az út alatti átereszek;
 2. Nem tartoznak jelen szerződés tárgykörébe a magáningatlanok bekötései, a gazdálkodó szervezetek belső csatornahálózatai, a társasházak tetőszerkezetének lefolyóit összekötő gyűjtővezeték társasház és a befogadótól számított első akna között. Ezek karbantartásáról, üzemeltetéséről az ingatlan tulajdonosa, bérlője, a gazdálkodó szervezet vagy a társasház köteles gondoskodni.
 3. Víznyelőrácsok, aknafedlapok javítása, pótlása szükség szerint;
 4. A zárt csatornák mosatása a Megrendelővel egyeztetett szakaszokon és ütemezésben a jelen keretösszegből elhatárolt vagy pótfedezet rovására;

1.5. Egyéb feladatok:

 1. Havaria-helyzetben mentesítő szivattyúk beállítása, alvállalkozók szükség szerinti bevonása, melynek fedezetét utólag, jelen szerződés keretösszegén felül biztosítja a Megrendelő;

b) Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető vízmentesítési (szivattyúzási, bontási, stb.) munkálatok végzése szükség szerint;

2. A szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje:

A Megrendelő a tárgyi munkák elvégzéséhez a területet 2014. január 01-től a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Jelen Vállalkozási Szerződés határozatlan időre szól, mivel a munkavégzés folyamatosan történik. Jelen szerződés hatálybalépésével az Előzményekben rögzített megállapodás hatálya megszűnik.

Kivonat a Hajdúszoboszlói önkormányzat és a Hajdúszoboszlói Városgazda Zrt. által kötött szerződésből a belvízelvezető rendszer működtetésére.

18/2003./X.16/-i önkormányzati rendelet 3.paragrafusa

Üzenetküldés

Kérdése van? Az alábbi mezők kitöltését követően küldhet üzenetet kollégáinknak:

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Ügyfélszolgálatok:

Nyugati sor 5.
06 (52) 557-400

Bethlen utca 2.
06 (52) 558-658