Gyakran Ismételt Kérdések

Közvilágítás

 • A közvilágítás meghibásodását hová tudom bejelenteni?
  • A meghibásodások bejelentését munkaidőben 7:30- 16:00 között a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 52/557-400- as telefonszámon lehet megtenni, illetve személyesen a Nyugati sor 5 szám alatt, vagy Bethlen u. 2 szám alatt. Természetesen munkaidőn kívül is van lehetőség a bejelentés megtételére ugyanezen telefonszámon.
  • Honlapunkon, valamint a kozvilagitas@szoboszlovarosgazda.hu email címen.

  Egynél több közvilágítási lámpa nem ég az adott utcában?

  Előfordulhat, hogy egész szakaszt, vagy utcát érintő hibák alakulnak ki, melyek  nem a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. hatásköre alá tartozik, ezen hibák  az E.ON hibabejelentő részére is jelezhetőek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. Telefon: + 36 80 / 200-636.

  Hogyan tudom segíteni a kialakult hiba mihamarabbi elhárítását?

  A hiba bejelentésekor törekedjen a pontos helyszín megadására, ezért kérjük a bejelentő nevét, telefonszámát megadni, hogy a későbbiek folyamán fel tudjuk venni a kapcsolatot a helyszín pontosítása végett.

Parkolás

Nem tudok mobiltelefonnal fizetni, mit tegyek?
A választott szolgáltatónál kell érdeklődni a használat pontos jogi, pénzügyi és technikai kérdéseiről. A sikertelen mobiltelefonos díjfizetési kísérlet nem mentesít a parkolási díj megfizetésének kötelezettsége alól! A mobiltelefonos díjfizetési rendszer használatának részletes tájékoztatója a szolgáltatók honlapjain található.

Egy mobilszámról hány parkolást tudok indítani?
Egy mobilszámról egy gépjármű rendszámára lehet mobilparkolást indítani, mert amint beüti a másik gépjármű rendszámát, autómatikusan leállítja az előző gépjárműre indított mobilparkolást.

Hogyan kaphatok számlát a befizetett parkolási díjakról?
A szolgáltatás igénybevételéről természetesen számlát is kiállítunk. Minden parkolási jegy alapján számlát adunk, amelyet készpénzzel vettek. Ehhez az automaták által kiadott eredeti parkolási jegyeket (akár többet is egyszerre) személyesen kell eljuttatni az ügyfélszolgálati irodáinkba ( Bethlen u. 2, Nyugati sor 5.), vagy postai úton (Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 4200 Nyugati sor 5.), ahol a számlát azonnal kiállítják és átadják, illetve postázzák az ügyfeleknek. A telefonról indított parkolásról, ahol a parkolási díj összege a telefonszámlán külön megjelenik, nem áll módunkban készpénzfizetési számlát adni.

Milyen módon lehet parkolójegyet vásárolni?
Parkolójegyet  érmével (50-100-200 Ft) vagy mobiltelefonon keresztül illetve a Fürdő utca és a József Attila utca II. automatánál bankkártyával is válthat.

Nem fogadja el az automata az érmét, mit tegyek?

 1. A pénzérmék a használat során szennyeződnek, bizonyos érmék elektrosztatikusan feltöltődnek, így megváltozhat olyan tulajdonságuk, amelyek alapján a berendezés az érméket felismeri. Célszerű a visszautasított, szennyezett érmét megtisztítani, megdörzsölni. Az automata kizárólag az információs panelen feltüntetett érméket fogadja el.
 2. Az üzemidő végének közeledtével ügyelni kell a bedobott összeg időbeni értékére, mert az automata pénzt nem ad vissza.

Nem működik az automata, mit tegyek?
Ebben az esetben kérjük, váltsa meg parkolójegyét a legközelebbi automatánál. Az automaták hibáját a készülékeken feltüntetett számon be kell jelenteni (52/557-400).

Pénzt szeretnék váltani a díjfizetés megkezdése előtt, van-e erre lehetőség?
Természetesen igen, de ezt nem a parkolás kezdetekor és nem a fizető övezetben kell megtenni! Tapasztalataink szerint a belvárosi üzletek nemigen szeretik a csak pénzváltás céljából érkező ügyfeleket, több helyen el is utasítják az ilyen kérést. A pénzváltás így elhúzódhat, ezalatt lehetséges, hogy pótdíjazzuk a gépjárművet, és ez a jogszabály alapján nem törölhető. A mobiltelefonos díjfizetés szükségtelenné teszi az aprópénz használatát. Aki mégis készpénzzel kíván fizetni, annak előre kell gondoskodnia a megfelelő érmékről.

A gépkocsit nem én használtam. Kinek kell megfizetnie a pótdíjat?
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a pótdíjat mindenkor a gépkocsi tulajdonosának (bejegyzett üzembentartójának) kell megfizetnie. A gépkocsi vezetőjének személye eljárásunkban nem mérvadó. Természetesen az üzembentartó követelheti a tényleges használótól, hogy térítse meg számára az így kifizetett összeget.

A parkolókban ünnepnapokon is kell fizetni?
Igen.

Automata hiba esetén mit tegyek?
Az automatákon szerepel egy telefonszám, ahol munkanapokon 07:00-20:00 óra között munkatársunk rögzíti az ilyen típusú bejelentéseket, és azonnal intézkedik a parkoló automaták ellenőrzéséről és megjavításáról. Természetesen ez nem mentesíti az ügyfelet a fizetés alól, a legközelebbi automatánál megválthatja a parkolójegyét.

Az események idején a gépkocsi már nem is volt az enyém. Mit tegyek?
Az üzembentartó adatait a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásából szerezzük be. Ennek megfelelően az üzembentartóként nyilvántartott személynek kell az adatok pontatlanságát igazolnia. Az ilyen panaszokat akkor tudjuk elfogadni, ha az illetékes önkormányzat által lepecsételt adásvételi szerződés másolatát megküldik számunkra. Lehetőség van egyéb, az adásvétel tényét bizonyító okiratot is bemutatni.

Fizető parkolók:

1. Fürdő utca mindkét oldala

2. Fürdő utca – Sport utca sarok

3. Sport utca (Panoráma Társasház és a Sportpálya előtt)

4. Szabadidő Park előtt lévő és a parkban létesített parkolók

5. Szent István Park

6. Mátyás Király Sétány

7. Jószef Attila utca teljes szakasza

8. Gambrinusz Köz

9. Gólya zug

10. Kisposta előtt

11. Gábpor Áron utca

12. Szent Erzsébet utca

13. Jókai sor

14. Zöldségpiac

15.  Arany János u. 44. szám melletti parkolók

16. Bányász utca 28. számtól az utca végéig terjedő terület

17. Szilfákalja utca 20. szám előtti terület (Fürdő Patika)

18. Szilfákalja utca 33-45. szám közötti terület

Hogyan és hol tudok panaszt tenni?
Ügyfélszolgálatunkon (Bethlen u. 2, Nyugati sor 5.) személyesen, ügyfélfogadási időben vagy írásban a megadott címen (parkolas@szoboszlovarosgazda.hu).

Hogyan fizethetem meg a pótdíjat?
1. Banki átutalással, amelyet az K&H Bank Zrt-nél vezetett UniCredit: 10918001-00000003-58620006 számú bankszámlaszámra tehet meg. Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a pótdíjazott gépjármű rendszámát.
2. Csekken, bármely postán. A 15 naptári napon belül történ befizetés kedvezőbb pótdíj tarifával jár. A csekket a felszólítás alapján kell kitölteni. Ebben az esetben a befizetés adatai automatikusan bekerülnek a nyilvántartási rendszerbe.
3. Személyesen, az ügyfélszolgálatok pénztárában.

Hol tudok ingyen parkolni?
személyautóval és busszal

 • Nyáron repülőtér kijelölt ingyenes parkoló
 • Télen-nyáron repülőtér előtt
  • Árpád Uszoda előtti parkoló

Miért kaptam felszólító levelet, ha befizettem a pótdíjat?
Gyakori probléma, hogy a pótdíjat késve fizetik be, amikor a hatályos rendelet szerint már egy magasabb összeget kellene fizetni. Az ilyen esetekben – bár rendszerünk természetesen kezeli a befizetést – az eseményt nem tudjuk lezárni. A fizetési felszólításon azonban minden esetben csak a különbözet megfizetését kérjük.

Miért kaptam pótdíjat, ha megvásároltam a parkolójegyet?
Az érvényes parkolójegyet ellenőreink csak akkor tudják elfogadni, ha azt a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen (a műszerfalon) és érvényességének ellenőrzését biztosítva, olvasható módon helyezik el. Kérjük ügyfeleinket, hogy mielőtt a gépjárművet elhagyja, ellenőrizze, hogy a megváltott jegyet jól láthatóan helyezte ki.

Néhány példa a jegy hibás elhelyezésre:

 • Nem látszik az érvényesség ideje
 • Nem látszik a jegyváltás napja
 • Sok jegy, de egyik sem érvényes
 • Lefordított jegy

Miért kaptam pótdíjat, ha rendelkezem mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával?
A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa kizárólag a mozgáskorlátozott személy szállítására használható. Az érvényes igazolványt ellenőreink csak akkor tudják elfogadni, ha a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy helyezik el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében, tisztán látható.

Ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja  az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, valamint otthon felejtette, kesztyűtartóban (vagy egyéb más helyen) lévő igazolványok utólagosan elfogadására a jogszabály nem ad lehetőséget. Ilyen esetben a várakozási- és pótdíjat meg kell fizetni.

Néhány példa az engedély hibás elhelyezésre:

 • Nem látszanak a kiadási és érvényességi adatok
 • Nem olvasható az érvényességi idő

Minden évben érvényesíteni kell a hajdúszoboszlói ingyenes regisztrációt?
Nem. Visszavonásig érvényes. A rendelet szerint jelezni kell, ha:

a./ megszünteti Hajdúszoboszlón lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét,

b./ gépjárművét véglegesen kivonja a forgalomból,

c./ gépjárműve közúti forgalomban való részvétele lehetetlenné válik,

d./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzata irányában 30 napot meghaladóan – végrehajtható – adóhátralék keletkezik

e./  gépjárművét eladja.

Napi jegyet hol tudok váltani?
Az automatáknál 1 600 Ft bedobása után napi jegyet ad az automata.

Mobilparkolásnál, ha eléri az 1 600 Ft-ot, akkor automatikusan leállítja a rendszer a mobilparkolást és napi jegynek tekinti.

Soha nem várakozom a kocsival, hanem árut szállítok, rakodok. Miért kaptam felszólítást?
A KRESZ a rakodást nem minősíti várakozásnak, így rakodás esetén valóban nem kell parkolási díjat fizetni. Rakodás esetében csak addig nem minősül várakozásnak a jármű egyhelyben tartózkodása, ameddig a rakodás folyamatos, az ellenőrök láthatják az áru mozgását. A várakozóhelyen hagyott lezárt gépkocsi azonban várakozó jármű, tehát parkolójegyet kell rá váltani.

Van-e türelmi idő a jegyvásárlásra?
A jogszabály kizárólag a szabályosan megváltott és kihelyezett jegyek érvényességének lejárta után biztosít türelmi időt.  Hajdúszoboszlón 5 perc türelmi idő van a parkolójegy megvételére és kihelyezésére. Ha a jegyet egy óránál rövidebb időre váltották meg, akkor a türelmi idő öt perc, ha egy órára vagy ennél hosszabb időre, akkor tizenöt perc. A gépkocsival történő megállás után a lehető legrövidebb időn belül jegyet kell váltani, vagy elindítani a mobiltelefonos parkolást.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Ügyfélszolgálatok:

Nyugati sor 5.
06 (52) 557-400

Bethlen utca 2.
06 (52) 558-658