Híreink

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Halottak Napi temető látogatókat a temető nyitva tartásáról és látogatási rendjéről.

2016. október 30-án (vasárnap) 20.00 óráig CSAK MOZGÁSKORLÁTOZOTT IGAZOLVÁNNYAL lehet behajtani!

(a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. által kiadott temetői behajtási engedély erre a napra nem érvényes!)

2016. október 31-én (hétfő) és november 1-én (kedd) a temetőben csak gyalogosan lehet közlekedni!

A rászorulókat ingyenes belső mikrobusz-járattal szállítjuk 08.00 – 18.00 óráig.

Október 30-án, 31-én és november 1-én, 2-án (vasárnap-szerda) a hosszabbított nyitva tartás 07.00 – 20.00 óráig tart.

2016. november 3-től (csütörtök a temető a téli időszámítás szerint 17.00 órakor zár.

Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt


FELHÍVÁS

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Komplex Hulladékgazdálkodási Telep, illetve az Inert Hulladéklerakó és Állati Hulladékkezelő Telep 2016. október 31-én és 2016. november 01-én zárva tart.

2016. november 02-től a nyitva tartás az alábbiak szerint változik:

Komplex Hulladékgazdálkodási  Telep:

Hétfő – Vasárnap 8:00-16:00

Inert Hulladéklerakó és Állati Hulladékkezelő Telep:

Hétfő – Szombat 8:00-17:00

Vasárnap zárva


Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. november 01. (kedd) helyett a hulladékszállítás napja november 02. (szerda) lesz. A 2016. október 31 -i hétfői nap szállítási rendje változatlan.

 


Lakossági tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladéktörvény 2016. április 1-től hatályos rendelkezései értelmében Hajdúszoboszló város önkormányzata módosította a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. –vel kötött közszolgáltatási szerződését.

A hulladékszállítás feladatait továbbra is a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el.

Ennek megfelelően 2016. április 1. után a hulladékszállítás díjának számlázását, beszedését, és a kintlévőségek kezelését központi koordináló szervezet a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi. www.nhkv.hu

 

Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. továbbra is biztosítja az ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

A Zrt. továbbra is csak a hulladékszállítási matricával ellátott kukákat üríti.

A hulladékszállítási díj számlázása addig történik, ameddig a matrica az ügyfélnél van.

Edényzet űrméret váltásnál, illetve kukacserénél a matricát kérjük az ügyfélszolgálatunkra behozni szíveskedjenek, ahol is új matricát kap az ügyfél.

A 2016. I. félévi lakossági, a 2016. II. n.évi közületi és a 2016. keresztféléves (üdülős) hulladékszállítási matrica az érvényességi időn túl is érvényes, azt nem szabad levenni. 

Ezúton szeretnénk az üdülőtulajdonosok figyelmét felhívni, hogy hulladékszállítás során az üdülői matricákat csak az ingatlan nyilvántartásban üdülőként szereplő tulajdonosnak tudjuk kiadni. Ellenkező esetben csak lakossági hulladékszállítást vehet igénybe.

Amennyiben üdülői matricát vásárolt, de nem jogosult ennek megvásárlására, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat, hogy a kellő módosítással segítségére lehessünk.

Kérjük, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonjogában változás állt be, – tulajdonosváltás, elhalálozás miatt -, úgy ennek bejelentésére keressék fel a Nyugati sor 5. sz. alatti vagy a Bethlen u. 2. sz. alatti  ügyfélszolgálati irodánkat.

Megtisztelő figyelmét köszönjük!

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Tel: 52/557-400


Tájékoztatás fizető parkolás mentességről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 5/2012. (III.22.) sz. rendelete alapján a hajdúszoboszlói lakosoknak lehetőségük van regisztráció után ingyenesen igénybe venni a fizető parkolókat.

Az ingyenes igénybevétel alól kivétel június 15- től – augusztus 31- ig a Gyógyfürdő termál bejárata előtti, a Mátyás király sétány és a József A. u. Fesztivál tér előtti szakasza. Ezen a szakaszon a jelzett időben a regisztrált járművek is csak díjfizetés ellenében várakozhatnak.

A díjkedvezmény megszűnik, ha az üzemben tartó magánszemély:

a./ megszünteti Hajdúszoboszlón a lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét,

b./ gépjárművét véglegesen kivonja a forgalomból,

c./ gépjárműve közúti forgalomban való részvétele lehetetlenné válik,

d./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzata irányában 30 napot meghaladóan- végrehajtható- gépjárműadó hátraléka keletkezik,

e./ gépjárművét eladja.

Minden díjkedvezményt érintő változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül az üzemben tartó köteles bejelenteni a fizető parkolók üzemeltetője irányába.

A regisztráció visszavonásig érvényes, nem kell megújítani minden évben!

Aki még nem rendelkezik regisztrációval, megteheti itt!

 V__rosgazda_03-18(3)

 


 

TÁJÉKOZTATÓ NYERTES PÁLYÁZATRÓL

logo2

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiírt OKTF-NHI-FPR-2015-001 számú Fejlesztési Pályázaton a Lakossági (társasházi) szelektív üveggyűjtés Hajdúszoboszlón elnevezésű pályázattal 20 db 1.100 l-es, üveg gyűjtésére alkalmas szelektív hulladékgyűjtő konténer beszerzését nyerte el.

 

Pályázaton elnyert összeg: 1.144.000 Ft (nettó)

Támogatás intenzitása: 100%

Pályázat befejezésének határideje: 2016.04.10.

Kihelyezés (megvalósítás) dátuma: 2016.03.30.

 

A pályázaton megnyert üveg szelektív 1.100 l-es konténerek az alábbi helyekre kerültek kihelyezésre:

 1. Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 1-3.
 2. Hajdúszoboszló, Major u. 8-10.
 3. Hajdúszoboszló, Major u. 16.
 4. Hajdúszoboszló, Major u. 19.
 5. Hajdúszoboszló, Szurmai u. 1-3.
 6. Hajdúszoboszló, Földvár u. 61-63.
 7. Hajdúszoboszló, Isonzó u. 6.
 8. Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4-6.
 9. Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 18.
 10. Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 28.
 11. Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 7-11.
 12. Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 25.
 13. Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 33.
 14. Hajdúszoboszló, Bányász u. 12-14.
 15. Hajdúszoboszló, Bányász u. 22.
 16. Hajdúszoboszló, Bányász u. 38.
 17. Hajdúszoboszló, Hősök tere 5.
 18. Hajdúszoboszló, Hősök tere 19.
 19. Hajdúszoboszló, Hősök tere 21-23.
 20. Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.

 

Kérjük a lakosságot, hogy az üveg gyűjtésére alkalmas szelektív hulladékgyűjtő konténereket rendeltetésének megfelelően használják. A környezet megóvása mindannyiunk közös ügye!

 

                                                                 Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt


 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Tisztelt Ügyfelünk!

2016. évben alapvető változások történnek a hulladékszállítás területén. Ezekről a változásokról szeretnénk tájékoztatni Önt:

2016. január 01-vel bővül a választható edényzet (kuka) mérete, a mostani 240 és 120 literes edény mellett lehetőség lesz 80 illetve 60 literes szolgáltatás igénylésére is.

A 80 literes szolgáltatást bármelyik, érvényes szolgáltatói szerződéssel rendelkező ügyfelünk választhatja, amennyiben az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége ezt indokolja. Ebben az esetben Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a matrica vásárlásakor ezt jelzi ügyintézőnknek, és a kisebb térfogattal arányosan csökkentett díj kerül kiszámlázásra.

A 60 literes szolgáltatást a jogszabály értelmében a lakóingatlanát egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy választhatja, ehhez azonban az önkormányzat előzetes igazolása szükséges. A nyomtatvány letölthető honlapunkról(nyomtatvány itt), beszerezhető ügyfélszolgálatunkon vagy a Polgármesteri Hivatalnál. A kérelmet Hajdúszoboszló Város Jegyzője látja el záradékkal 3.000,- Ft illeték megfizetése után.

A 60 literes szolgáltatás választása esetén a díj fele, míg a 80 literes választása esetén kétharmada a jelenlegi díjnak.
Fontos tudnivaló, hogy a választott szolgáltatástól függetlenül a most használatban lévő kukák átmenetileg megmaradnak, az edények az igények felmérését követően, várhatóan 2016. második félévétől kerülnek kicserélésre. Arra is felhívjuk szíves figyelmét, hogy annak, aki rendszeresen túllépi a szerződés szerinti mennyiséget, utólagosan a különbözet kiszámlázásra kerül.

Nagyon fontos változás, hogy a Kormány tervei szerint 2016. április 01-vel a hulladékszállítás díjának számlázását, beszedését és a kintlévőségek kezelését egy központi koordináló szervezet veszi át.
Ezért 2016. januárban csak az első negyedéves (január, február, március) díj megfizetésére van lehetőség. Ezt követően áttérünk az utólagos számlázásra. Az erről szóló számlákat postai úton fogja megküldeni a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vagy a központi koordináló szervezet.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdései lennének, úgy Ügyfélszolgálatunk szívesen áll rendelkezésükre!

Megtisztelő figyelmüket megköszönve:

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt
Tel: 52/557-400